^ Back to Top

นิทรรศการ "คนกับช้าง" (กูย อะจีง)

นิทรรศการ "คนกับช้าง" (กูย อะจีง)

นิทรรศการ "คนกับช้าง" (กูย อะจีง) นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2561 จัดแสดงระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน  2561 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอเชิญชม
นิทรรศการ "คนกับช้าง" (กูย อะจีง)
ระหว่างวันที่ ๒๙ ส.ค. - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑
เปิดให้บริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.๐๔๔ ๑๕๓๐๕๔

Exhibition date: 
29 Aug 2018 - 09:00 to 30 Oct 2018 - 16:00