^ Back to Top

นิทรรศการการสร้างสรรค์ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 2561

นิทรรศการการสร้างสรรค์ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 2561

นิทรรศการการสร้างสรรค์ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 2561 ผลงานโดย นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 27 เมษายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเรียนเชิญชมผลงานนิทรรศการการสร้างสรรค์ภาพถ่ายท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 2561 จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย และหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยจัดแสดงผลงานภาพถ่ายของนิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร จำนวนกว่า 100 ภาพ ผลงานจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 27 เมษายน 2561 เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

และขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Exhibition date: 
31 Mar 2018 - 09:00 to 16:30