^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะ “โฮ๊ะ : HOH”

นิทรรศการศิลปะ “โฮ๊ะ : HOH”

นิทรรศการศิลปะ “โฮ๊ะ : HOH” ผลงานโดย กลุ่มศิลปินแม่น้ำแม่ลาว จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 ณ หอศิลป์เรียวกัง : Ryokan Art Center

นิทรรศการศิลปะ “โฮ๊ะ”
“HOH” art exhibition2018
โดยกลุ่มศิลปินแม่น้ำแม่ลาว

คำว่า”โฮ๊ะ”ในความหมายหมายถึงรวบรวมสไตล์งานผลงานอัตลักษณ์ทุกอย่าง ด้านจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มารวมกัน และถ้าเป็นภาษาทางอาหารก็เหมือนกับว่าแกงโฮ๊ะ (ภาคเหนือ)ได้นำหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันในเมนูนี้
นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 30 เมษายน 2561 ที่หอศิลป์เรียวกัง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

Exhibition date: 
17 Mar 2018 - 09:30 to 30 Apr 2018 - 17:30