^ Back to Top

นิทรรศการ "Growth"

นิทรรศการ "Growth"

นิทรรศการ "Growth" ผลงานโดย บัวขาว ผะสม (Buakow Phasom) จัดแสดงระหว่างวันที่ วันที่ 9 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์เฮือนใจยอง : Jai Yong Art Gallery

นิทรรศการ Growth ผลงานโดย บัวขาว ผะสม Buakow Phasom
จัดแสดงวันที่ 9 กันยายน 2560  เวลา 18.00น
สถาณที่ หอศิลป์เฮือนใจยอง Jai Yong Art Gallery
ลักษณะงาน  งานจิตรกรรม
สอบถามเพิ่มเติม
089-431462 บัวขาว ผะสม
email : viewbankphsm@gmail.com, heunjaiyong@gmail.com

แนวความคิด
เป็นนิทรรศการรวบรวมผลงาน ระหว่างปี 2559-2560 เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก ที่มีแนวคิดภายใต้ความงาม ความน่ารัก กับการการเรียนรู้ การพัฒนาความรู็สึกที่เป็นอัตลักษณ์อันชัดเจนขึ้น นิทรรศการนี้จะแสดงออกถึง พัฒนาการการค้นหาความรู้สึกอันแท้จริงของศิลปิน ผ่าน หญิงสาว เด็กหญิง ตั้งแต่จุดแรกเริ่มของความเคร่งขรึม และเริ่มหาทางปลดปล่อย จินตนาการที่เป็นแนวทางในแบบของตัวเอง การค้นหาความรู้สึก การหาทางเชื่องโยงบุลคิลตัวตนไปสู่งาน ไปในรูปแบบที่สนุกสนานผ่อนคลายขึ้นจนไปถึงจุดที่ค้นเจออัตลักษณ์แห่งตัวตนได้

เปิดให้ชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ 
สถาณที่ เฮือนใจยอง
เบอร์โทรศัพท์ 086-671 8710, 086-730 2673
เบอร์ศิลปิน 089-431 4962, 085-096 8012 บัวขาว ผะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Viewbank Phasom

Exhibition date: 
9 Sep 2017 - 10:00 to 31 Oct 2017 - 16:00