^ Back to Top

นิทรรศการ "WOMEN'S ROOM"

นิทรรศการ "WOMEN'S ROOM"

นิทรรศการ "WOMEN'S ROOM" ผลงานโดย ปริทรรศ หุตางกูร (Paretas Hutanggura) และ พงศ์พันธ์ ภู่พงศ์ (Pongpan Poopong) จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น. ณ อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน

ค้นหาความเป็นสตรีหลากหลายอารมณ์ นิทรรศการที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิง ที่เต็มไปด้วยความงดงาม ความลี้ลับ ที่น่าค้นหา

ร่วมค้นหาคำตอบกันได้ผ่านงานนิทรรศการ "women's room" โดยศิลปิน ปริทรรศ หุตางกูร และพงศ์พันธ์ ภู่พงศ์ 
เริ่มเปิดนิทรรศการ วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 17:00 น.
และจัดแสดงต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8-31 สิงหาคม 2560
ณ อาคารแสดงนิทรรศการหมุนเวียน (ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน)

Exhibition date: 
8 Aug 2017 - 10:00 to 31 Aug 2017 - 16:30