^ Back to Top

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Thailand - Japan Contemporary Art Exhibition 2017"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Thailand - Japan Contemporary Art Exhibition 2017"

นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Thailand - Japan Contemporary Art Exhibition 2017" จัดโดยภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

Thailand - Japan Contemporary Art Exhibition 2017
.
ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และศิลปินไทย กับคณาจารย์ศิลปินประเทศญี่ปุ่น 2560 จัดโดยภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ "เรื่องความเหมือนและความแตกต่างในงานศิลปะไทยกับญี่ปุ่น" โดยอาจารย์อิคูโอะ เออิโสะ ในวันที่ 5 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
.
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 - 18 สิงหาคม 2560 
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. (หยุดวันจันทร์)

---

รายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
โทร 053-217793, 053-219833
www.cmocity.com

Exhibition date: 
5 Aug 2017 - 08:30 to 18 Aug 2017 - 17:00