^ Back to Top

December 2017

นิทรรศการ "NONSENSE"

นิทรรศการ "NONSENSE"

นิทรรศการ "NONSENSE" ผลงานโดย อัมรินทร์ บุพศิริ (Amarin Buppasiri) จัดแสดงระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2560 - 21 มกราคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

Exhibition date: 
Thursday, December 14, 2017 - 10:00 to Sunday, January 21, 2018 - 19:00

นิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award (นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”)

นิทรรศการพิเศษ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย Young Thai Artist Award (นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต”)

นิทรรศการโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2560 (Young Thai Artist Award 2017) : นิทรรศการแสดงศิลป์สัญจร ครั้งที่ 1 “จะอั้น จะอี้ จะอาร์ต” จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 - 31 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลปะการแสดงนครลำปาง บ้านบริบูรณ์ จังหวัดลำปาง

Exhibition date: 
Sunday, December 3, 2017 - 18:00 to Sunday, December 31, 2017 - 21:00

นิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017

นิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017

นิทรรศการภาพประกอบหนังสือเด็กโบโลญญ่า 2017 จัดแสดงระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 ในงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน : International Children’s Content Rights Fair: ICCRF ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา : CMECC จังหวัดเชียงใหม่

Exhibition date: 
Wednesday, December 6, 2017 (All day) to Saturday, December 9, 2017 (All day)

นิทรรศการศิลปะ "ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก : ONE AFFECTION ONE LIFETIME"

นิทรรศการศิลปะ "ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก : ONE AFFECTION ONE LIFETIME"

นิทรรศการศิลปะ "ศิลปะ...ชีวิต...ความรัก : ONE AFFECTION ONE LIFETIME" ผลงานโดย อภิชัย ภิรมย์รักษ์ (Apichai Piromrak) จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 - 30 ธันวาคม 2560 และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery

ONE AFFECTION ONE LIFETIME
17 พฤศจิกายน 2560

Exhibition date: 
Thursday, December 7, 2017 - 09:00 to Saturday, December 30, 2017 - 16:00

Pages